logo

Prihvatljiva politika korištenja za pristup WiFi-ju od strane gosta

Datum posljednje izmjene: 6.8.2018

UVOD

IKE SMART CITY, LLC („Kompanija”, „mi” ili „nama/nas”) obezbjeđuje pristup bežičnoj mreži za goste za potrebe kratkoročnog pristupa WiFi mreži Kompanije “Mreža”). Pristup Mreži, u postojećem stanju, obezbijeđen vam je kao vid učtivosti i pružanja pogodnosti. Korištenje naše Mreže je na vaš vlastiti rizik.

Ova Prihvatljiva politika korištenja (tova „PPK”) reguliše vaš pristup Mreži i upotrebu iste. Kao što je navedeno u ovoj PPK, Kompanija zadržava pravo da, u bilo kojem trenutku, izmjeni i dopuni, promjeni, ili modifikuje zahtjeve po pitanju vašeg ponašanja. Kada klikom označite da prihvatate ili ste saglasni s PPK, prihvatate i saglasni ste da budete obavezani ovom PPK i da istu poštujete. Ukoliko ne želite da se saglasite s ovom PPK, ne smijete pristupiti Mreži ili koristiti Mrežu.

Korištenjem bilo koje javne mreže, kao što je Mreža, priznajete i saglasni ste sa slijedećim:

Mreža je obezbijeđena na bazi „onakva kakva jeste” i „onako kako je dostupna” bez garancija bilo kakve vrste. Svi korisnici Mreže koriste istu na vlastiti rizik. Ovim priznajete da mi ne garantujemo bezbjednost Mreže.

Ovim odričemo bilo kakva jamstva koja proističu iz zakona ili običaja, uključujući bilo koja izričita ili prećutna jamstva o zadovoljavajućem kvalitetu, mogućnosti prodaje, pogodnosti za neku konkretnu svrhu, pravu vlasništva i nekršenju prava. Također odričemo bilo kakva jamstva i garancije u pogledu sadržaja ili usluga, sigurnosti, rada, kapaciteta, brzine, funkcionalnosti ili mogućnosti Mreže. Naša sposobnost da obezbijedimo Mrežu bez naplate zasnovana je na ograničenom jamstvu, odricanju i ograničenju odgovornosti konkretno u ovoj PPK, a ukoliko bi bilo koja od ovih odredbi bila neprimjenljiva, omogućavanje ove Mreže predstavljalo bi znatan trošak.

ZABRANJENE UPOTREBE

Možete koristiti Mrežu samo za zakonite potrebe i u skladu s ovom PPK. Saglasni ste s tim da ne koristite Mrežu:

STANDARDI PO PITANJU SADRŽAJA

Saglasni ste da nećete koristiti Mrežu za slanje, svjesno primanje, postavljanje, preuzimanje, upotrebu, ili ponovnu upotrebu bilo kog materijala koji:

NADZOR I PRIMJENA

Kompanija će, prema vlastitom nahođenju, odrediti da li je vaše ponašanje u skladu s ovom PPK. Imamo pravo da nadziremo vašu upotrebu Mreže i da, prema vlastitom nahođenju, preduzmemo bilo koju aktivnost koju smatramo potrebnom ili prikladnom, ukoliko vjerujemo da ste svojim ponašanjem prekršili ovu PPK, uključujući, bez ograničenja, upućivanje na sprovođenje zakona i pravo da sarađujemo u bilo kojoj istrazi i pravo da prekinemo ili osujetimo vaš pristup cjelokupnoj Mreži ili bilo kojem njenom dijelu.

ODRIČETE ODGOVORNOST I NE SMATRATE ODGOVORNIM KOMPANIJU I NJENA PRIDRUŽENA DRUŠTVA, VLASNIKE LICENCI I PRUŽAOCE USLUGA ZA BILO KOJE TUŽBE PROISTEKLE IZ BILO KOG POSTUPKA KOJI SU KOMPANIJA ILI BILO KOJA OVDJE POMENUTA STRANA PREDUZELI TOKOM ILI KAO POSLJEDICU ISTRAGA BILO OD STRANE KOMPANIJE, TAKVIH STRANA ILI ORGANA REDA.

English Español 中文 عرب Somali Portugues Française Italiana 日本人 한국어 Bosnian German